logo-inwestycje-bialoleka.png
Wyłożenie do publicznego wglądu MPZP Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej
Opublikowano: 06.04.2018
grafika

Od 19 marca do 18 kwietnia wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania Trasy Mostu Północnego na odcinku od ulicy Modlińskiej do Trasy Olszynki Grochowskiej.

Z projektem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy ul. Marszałkowska 77/79, parter, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku a także w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy: http:// www.bip.warszawa.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 9 kwietnia w sali konferencyjnej, w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, I piętro, o godz. 17.00.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2018 r.

Obszar planu wyznacza:

południowo-wschodnia linia rozgraniczająca ul. Powałów; linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. nr ew. 28 z obrębu 4-04-20 z północno-zachodnim narożnikiem dz. nr ew. 21/26 z obrębu 4-04-21; północno-zachodnie granice działek 53/1 i 54/3 z obrębu 4-04-21; linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. nr ew. 54/3 z obrębu 4-04-21 z północno-zachodnim narożnikiem dz. nr ew. 59 z obrębu 4-04-17; północno-zachodnia granica dz. nr ew. 59, 61 i 63 z obrębu 4-04-17 oraz dz. nr ew. 40 i 39 z obrębu 4-04-18; linia łącząca północno-wschodni narożnik dz. nr ew. 39 z obrębu 4-04-18 z północno-zachodnim narożnikiem dz. nr ew. 75/2 z obrębu 4-04-18 oraz jej przedłużenie do bocznicy kolejowej; bocznica kolejowa położona po wschodniej stronie toru kolejowego na trasie Warszawa-Gdańsk do linii będącej przedłużeniem północnej granicy dz. nr ew. 35/10 z obrębu 4-05-21; linia będąca przedłużeniem północnej granicy dz. nr ew. 35/10 z obrębu 4-05-21 aż do jej przecięcia z zachodnią linią rozgraniczającą ul. Lemiesz; linia łącząca ten punkt z północno-zachodnim narożnikiem dz. nr ew. 10/3 z obrębu 4-05-24; południowa linia rozgraniczająca ul. Smugowej do przecięcia z przedłużeniem północno-zachodniej granicy dz. nr ew. 19/8 z obrębu 4-05-21; linia będąca przedłużeniem północno-zachodniej granicy dz. nr ew. 19/8 z obrębu 4-05-21 do jej przecięcia ze wschodnią granicą dz. nr ew. 9 z obrębu 4-05-23; linia łącząca ten punkt z południowo-wschodnim narożnikiem dz. nr ew. 31 z obrębu 4-05-18; linia łącząca południowo-wschodni narożnik dz. nr ew. 31 z obrębu 4-05-18 z punktem zlokalizowanym na północnej granicy dz. nr ew. 1 z obrębu 4-07-18 w odległości 52m od jej północno-wschodniego narożnika oraz jej przedłużenie do przecięcia z przedłużeniem w kierunku północnym wschodniej granicy dz. nr ew. 2 z obrębu 4-07-18; linia łącząca ten punkt z południowo-zachodnim narożnikiem dz. nr ew. 7/68 z obrębu 4-16-46; północna granica dz. nr ew. 12 z obrębu 4-16-46; zachodnia i północna granica dz. nr 7/31 z obrębu 4-16-46; zachodnia linia rozgraniczająca ul. Cieślewskich; północna granica dz. nr ew. 9 z obrębu 4-16-46; zachodnia linia rozgraniczająca ul. Płochocińskiej; północna granica obrębu 4-16-46 oraz jej przedłużenie; zachodnia krawędź korony Kanału Żerańskiego; linia łącząca południowo-wschodni narożnik dz. nr ew. 9 z obrębu 4-16-46 i północno-zachodni narożnik dz. nr ew. 4/10 z obrębu 4-16-25; północna granica dz. nr ew. 4/10 z obrębu 4-16-25 oraz jej przedłużenie do północno-wschodniego narożnika dz. nr ew. 6 z obrębu 4-16-25; zachodnia granica dz. nr ew. 44/8 z obrębu 4-16-17; linia wyznaczona przez przedłużenie północnych granic dz. nr ew. 44/8 i 45/6 z obrębu 4-16-17 do przecięcia ze wschodnią granicą dz. nr ew. 39/13 z obrębu 4-16-17; linia łącząca ten punkt z północno-wschodnim narożnikiem dz. nr ew. 41 z obrębu 4-16-17 oraz jej przedłużenie do przecięcia z północną granicą dz. nr ew. 103 z obrębu 4-16-18; linia łącząca ten punkt z punktem zlokalizowanym na wschodniej granicy dz. nr ew. 106 z obrębu 4-16-18 w odległości 12 m od jej południowo-wschodniego narożnika oraz jej przedłużenie; zachodnia linia rozgraniczająca ul. Kąty Grodziskie; południowa granica dz. nr ew. 11 z obrębu 4-16-26; wschodnia granica obrębu 4-16-25; południowa granica dz. nr ew. 12 z obrębu 6-16-25; wschodnia linia rozgraniczająca ul. Ostródzkiej; południowa granica dz. nr ew. 27/2 i 27/1 z obrębu 4-16-25; wschodnia krawędź korony Kanału Bródnowskiego; południowa linia rozgraniczająca ul. Warzelniczej; wschodnia linia rozgraniczająca ul. Białołęckiej; linia łącząca południowo-zachodni narożnik dz. nr ew. 7/1 z obrębu 4-07-04 z przyczółkiem mostu nad Kanałem Żerańskim; południowa krawędź mostu nad Kanałem Żerańskim; granica obrębów 4-07-03 i 4-07-18; linia prostopadła do granicy obrębów 4-07-03 i 4-07-18 przechodząca przez północno-wschodni narożnik dz. nr ew. 49/2 z obrębu 4-07-18; południowa oraz zachodnia (i jej przedłużenie) granica dz. nr ew. 43/3 z obrębu 4-07-18; południowa i zachodnia granica dz. nr ew. 30/2 z obrębu 4-07-18; południowa oraz zachodnia (i jej przedłużenie) granica dz. nr ew. 24/5 z obrębu 4-07-18; południowa i zachodnia granica dz. nr ew. 17 z obrębu 4-07-18; zachodnia granica działki nr ew. 16 z obrębu 4-07-18; południowa granica dz. nr ew. 5 z obrębu 4-07-18 (ul. Szklarniowa); linia wyznaczona przez połączenie północno-wschodniego narożnika dz. nr ew. 6/18 z obrębu 4-07-18 z punktem położonym na zachodniej granicy dz. nr ew. 6/2 z obrębu 4-07-18 w odległości 4m od jej północno-zachodniego narożnika i jej przedłużenie; linia wychodząca z punktu zlokalizowanego na przedłużeniu południowej granicy dz. nr ew. 6/3 z obrębu 4-07-18 w odległości 42m w kierunku zachodnim od jej południowo-zachodniego narożnika prowadzona w stosunku do niej pod kątem 55st.; linia wyznaczona przez połączenie północno-wschodniego narożnika dz. nr ew. 45 z obrębu 4-07-18 z punktem zlokalizowanym na południowej granicy dz. nr ew. 10 z obrębu 4-05-23 w odległości 12 m od jej południowo-wschodniego narożnika; południowa granica dz. nr ew. 10 z obrębu 4-05-23; linia prostopadła do południowej granicy dz. nr ew. 10 z obrębu 4-05-23 prowadzona w odległości 47 m od jej południowo-wschodniego narożnika; linia wyznaczona przez połączenie południowo-zachodniego narożnika dz. nr ew. 48 z obrębu 4-07-18 z północno-zachodnim narożnikiem dz. nr ew. 9 z obrębu 4-05-23; linia wyznaczona przez połączenie punktu zlokalizowanego na zachodniej granicy dz. nr ew. 10 z obrębu 4-05-23 w odległości około 48m od jej południowo-zachodniego narożnika z północno-wschodnim narożnikiem dz. nr ew. 25/2 z obrębu 4-05-23; linia wyznaczona przez połączenie tego punktu z południowo-wschodnim narożnikiem dz. nr ew. 45 z obrębu 4-05-23 oraz jej przedłużenie do wschodniej granicy dz. nr ew. 10/3 z obrębu 4-05-24; wschodnia granica dz. nr ew. 10/3, 24, 22 z obrębu 4-05-24; południowa granica dz. nr ew. 22 z obrębu 4-05-24 i 9/1 z obrębu 4-07-01; wschodnia granica dz. nr ew. 55 z obrębu 4-07-01; wschodnia granica dz. nr ew. 36/2 z obrębu 4-05-24; linia prowadzona w odległości 9m na południe od południowej magistrali wodociągowej; południowo-wschodnia granica dz. nr ew. 3/2 z obrębu 4-06-01; południowa granica dz. nr ew. 1 z obrębu 4-06-01 i 2 z obrębu 4-06-03 (ul. Kątskiego); wschodnia granica dz. nr ew. 3 z obrębu 4-06-03 (ul. Fleminga); południowa linia rozgraniczająca ul. Ekspresowej; zachodnia granica dz. nr ew. 28/8 z obrębu 4-06-02 (ul. Liczydło) do ul. Tarasowej; wschodnia linia rozgraniczająca ul. Liczydło; południowa granica obrębu 4-04-20; wschodnia granica dz. nr ew. 26 z obrębu 4-04-20, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 676 76 70
Faks: 22 676 60 90
Stronę odwiedziło osób:
115182
YouTube
Instagram