logo-inwestycje-bialoleka.png
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Buchnika
Opublikowano: 25.05.2018
grafika

Od 25 maja do 26 czerwca wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Buchnika, którego granice wyznaczają:

  • od północy: granica administracyjna m.st. Warszawy na odcinku od północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 60/5 z obrębu 4-01-25 do północno-wschodniej linii rozgraniczającej ulicy Modlińskiej,
  • od północnego-wschodu: północno-wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Modlińskiej do północno-zachodniej linii rozgraniczającej ulicy Aluzyjnej,
  • od południowego-wschodu: północno-zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Aluzyjnej do północnej granicy Kanału Henrykowskiego, północna granica Kanału Henrykowskiego do północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 125 z obrębu 4-01-27,
  • od zachodu: północno-wschodnie granice działek ewidencyjnych nr: 125, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 116 z obrębu 4-01-27, północno-wschodnie granice działek ewidencyjnych nr:126, 125, 124, 123, 104, 90, 121 z obrębu 4-01-24 do północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 120/2 z obrębu 4-01-24, północno-wschodnie granice działek ewidencyjnych
    nr: 120/2, 120/1 z obrębu 4-01-24 do północno-wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr: 46/20 z obrębu 4-01-25, północno-wschodnie granice działek ewidencyjnych nr: 46/20, 16/2, 60/4 z obrębu 4-01-25, północno-wschodnia i wschodnia granica działki ewidencyjnej nr 60/5 z obrębu 4-01-25 do granicy administracyjnej m.st. Warszawy,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem można zapoznać się w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Marszałkowskiej 77/79 (parter), w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku  wyłożony do publicznego wglądu oraz na stronie www.bip.warszawa.pl.

W dniu 11 czerwca zapraszamy na dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami. Odbędzie się ona w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka, ul. Modlińska 197, o godz. 17.00 w Sali konferencyjnej.

Uwagi do planu

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy (z zaznaczeniem „Uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Buchnika”), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2018 r.

Dyżur projektanta planu

Dyżury będą się odbywać w terminie wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego we wtorki 29 maja, 5, 12, 19 i 26 czerwca 2018 r. godz. 10.00 – 13.00 oraz w czwartki 7, 14, 21 czerwca 2018 r. w godz. 13.30 – 15.30 w miejscu wyłożenia projektu planu, ul. Marszałkowska 77/79 - na parterze w sali konferencyjnej.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 676 76 70
Faks: 22 676 60 90
Stronę odwiedziło osób:
47622
YouTube
Instagram