logo-inwestycje-bialoleka.png
Robimy Studium
Opublikowano: 02.10.2018
grafika

Warszawa dynamicznie się rozwija. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy ma nadać ramy temu rozwojowi. Może też wpłynąć na bezpośrednią okolicę, w której mieszkamy. Określi, jak będzie można ją urządzić.

Studium jest scenariuszem przestrzennego rozwoju miasta pisanym na dziesięciolecia, ale to z 2006 roku nie wytrzymało próby czasu. Dlatego teraz robimy nowe. Warszawa mierzy się z nowymi wyzwaniami przestrzennymi, ekonomicznymi i demograficznymi – miasto rozlewa się na peryferie, mieszkańców prawie nie przybywa, brakuje rąk do pracy.

Nowe Studium powstanie za około 2,5 roku. To czas m.in. na sporządzenie koniecznych analiz, wariantowych koncepcji i różne uzgodnienia. W procesie tworzenia Studium ważna jest opinia każdego mieszkańca. Podzielcie się swoją wiedzą i wzmocnijcie proces projektowy składając wnioski.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć osobiście w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii w pokoju 27 na parterze, albo przesłać pocztą (ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z dopiskiem „Wniosek do Studium”) do 9 stycznia 2019 roku. Należy podać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uwaga - z elektronicznej skrzynki podawczej można skorzystać tylko w przypadku opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Konsultacje w sprawie Studium

W środę, 3 października, o godz. 18.30 w Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56) odbędzie się debata społeczna z udziałem ekspertów, poświęcona nowemu Studium Warszawy.

Zachęcamy również do wypełniania ankiety on-line, za pomocą której bezpośrednio od mieszkańców zbierane są informacje o przestrzeni naszego miasta.

Od 10 listopada oraz 14 listopada w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury będzie działał miejski punkt konsultacyjny. Na Białołęce punkt będzie działał najprawdopodobniej 6 listopada w godzinach 16.00-20.00. Szczegółowe informacje podamy wkrótce. Zapraszamy. 

Wypracowane wariantowe koncepcje, a następnie projekt Studium będą jeszcze przedmiotem osobnych konsultacji społecznych.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 676 76 70
Faks: 22 676 60 90
Stronę odwiedziło osób:
84424
YouTube
Instagram