logo-inwestycje-bialoleka.png
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
grafika
Status inwestycji:
Źródło finansowania:
Fundusze z budżetu miejskiego
Inwestor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie
Miasto:
Warszawa

Zadanie w realizacji - podpisana umowa na roboty budowlane:

 1. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Białołęckiej odc. Zdziarska - Kobiałka Dn 400 L 1972,6 m oraz przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Białołęckiej 412E Dn 100 L 161,5 m. Termin realizacji: 31.10.2019 r. (aneks terminowy).
 2. Budowa przewodu wodociągowego w ciągu pieszo-jezdnym na przedłużeniu ul. Małej Brzozy (działka nr ew. 65/78), Małej Brzozy, Geodezyjnej odc. Głębocka – Geometryczna Dn 200/250 L 1674 m. Termin realizacji: 31.12.2019 r. (aneks zmieniający termin)
 3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Verdiego odc. projektowana 11 KL - Ruskowy Bród 25 C Dn 150 L 138,7 m. Termin realizacji: 31.08.2019 r. (aneks zmieniający termin)
 4. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Głębockiej odc. Głębocka 81 - Głębocka 96 oraz odc. Głębocka 56 - Kartograficzna, Kartograficznej - zakres projektu drogowego ZMID Dn 150/200 L 848 m. Termin realizacji: 31.12.2019 r. (aneks terminowy)
 5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Szamocin odc. Ornecka - Płochocińska Dn 200 L 1275,7 m; Termin realizacji: 30.10.2020 r
 6. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Szamocin 18/20 Dn 100 L 166,9 m; Termin realizacji: 30.10.2020 r.
 7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Verdiego Dn 0,4 L 607,7 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,2/0,15 L 238,9 m. Termin realizacji: 31.08.2019 r. (wykonawca w zwłoce, będą naliczone kary)
 8. Budowa kanalizacji ściekowej w pasie drogowym projektowanej ulicy Głębockiej i Berensona Dn 0,2/0,3/0,4 L 647,9 m oraz budowa odcinków sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych w projektowanym poszerzeniu ul. Głębockiej i ul. Berensona i pasie drogowym projektowanej ulicy Głębockiej i Berensona Dn 0,16/0,2 m L 355,9 m. Termin realizacji: 31.12.2019 r. (aneks zmieniający termin)
 9. Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka w ulicach: Jana Husa, Modlińska odc. Modlińska 328A - Prząśniczek, Prząśniczek, Animuszu odc. istn. kanał w ul. Animuszu - Prząśniczek, Mehoffera-Bis odc. Czeremchowa - Projektowana 16D, Czeremchowa odc. Prząśniczek - Czeremchowa 12 Dn 0,2/0,3/0,4 L 2425,7 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0,16/0,2 L 555,5 ZADANIE II. Termin realizacji: 20.12.2019 r.
 10. Budowa pompowni ścieków P28 w rejonie ul. Verdiego z kanałem ściekowym Dn 0,4 m L 11,7 m i przewodami tłocznymi Dn 160 L 37,2 m. Termin realizacji: 30.09.2019 r. (aneks terminowy)
 11. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Chlubnej odc. Skierdowska - Deseniowa, w drogach dojazdowych do ul. Chlubnej 9A/9D, 31, 39B, Skierdowskiej odc. Skierdowska 4 - Chlubna Dn 0,3/0,2 L ca 1600 m oraz budowa przepompowni ścieków P1 o wydajności 23,9 l/s wraz z przewodami tłocznymi 2 x L ca 600 m na odcinku od przepompowni P1 do przewodu tłocznego Dn 200 w ul. Deseniowej. Termin realizacji: 03.04.2020 r.
 12. Faza V Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka - zad. IV i V wraz z Inżynierem kontraktu. 31.12.2019 r. (aneks terminowy)
 13. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Kobiałka odc. Białołęcka – Olesin wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: 27.05.2020 r.
 14. Faza V Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: 27.05.2020 r.
 15. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Polnych Kwiatów 3A, 9B (dz. nr ew. 48/9, 48/6, 48/14 obręb 4-05-02) Dn 100/80 L 391 m. Termin realizacji: 20.12.2019 r.
 16. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Płochocińskiej 146/148 (dz. nr ew. 5/5 i 7/6 obręb 4-16-10) Dn 80/100 L 294 m; Termin realizacji: 30.11.2020 r. 
 17. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Leszczynowej odc. ZL 3706 - HP 11400 Dn 150 L ca 270 m, w ul. Modlińskiej odc. Płużnicka - ZL 10643 Dn 200 L ca 449 m, w ul. Odlewniczej odc. ZL 6459 - HP 39410 Dn 100 L ca 245 m, w ul. Marywilskiej odc. ZL 6241 - HP 12955 Dn 150 L ca 193 m, w ul. Płochocińskiej odc. trójnik - HP 34304 Dn 150 L ca 255 m; Termin realizacji: 30.11.2020 r.
 18. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Siecznej odc. Głębocka - Sieczna 43 Dn 150 L ca 370 m. Termin realizacji: prace w terenie - 3 miesiące od dnia przekazania Wykonawcy decyzji ZRID; sporządzenie dokumentacji powykonawczej - 5 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy decyzji ZRID
 19. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Siecznej odc. Głębocka - Sieczna 43 Dn 0,4/0,3/0,2 L 396,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 12 m. Termin realizacji: prace w terenie - 3 miesiące od dnia przekazania Wykonawcy decyzji ZRID; sporządzenie dokumentacji powykonawczej - 5 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy decyzji ZRID
 20. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Płochocińskiej 146/148 (dz. nr ew. 5/5 obręb 4-16-10) Dn 0,2 L 190,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 67,5 m; Termin realizacji: 30.11.2020 r. 
 21. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Berensona odc. Berensona 8 - Berensona 17D Dn 0,2 L 511,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 127 m; Termin realizacji: 31.08.2020 r.
 22. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wałuszewskiej odc. Ołówkowa - Polnych Kwiatów oraz w drodze dojazdowej do ul. Polnych Kwiatów 9B (dz. nr ew. 48/14 obręb 4-05-02) Dn 0,2 L 327 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 53,8 m. Termin realizacji: 20.12.2019 r.
 23. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mehoffera odc. Łąkowa - tory PKP wraz z drogą dojazdową (dz. ew. nr 2/8 obręb 4-04-24) Dn 0,2 L 278 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 97 m; Termin realizacji: 28.01.2020 r.
 24. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Mazurskiej Dn 100 L 371,8 m. Termin realizacji: 20.12.2019 r.
 25. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mazurskiej Dn 0,2 L 344,4 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 66,2 m. Termin realizacji: 20.12.2019 r.
 26. Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka w ulicach: Przylesie, Projektowa 6D, Czeremchowej odc. Przylesie - Prząśniczek, Mehoffera-Bis odc. Prząśniczek - Czeremchowa Dn 0,2/0,25/0,3 L 909,9 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,2/0,15/0,16 L 265,4 m. ZADANIE IA. Termin realizacji: 20.12.2019 r.
 27. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Bieszczadzkiej 10 Dn 100 L 80 m; Termin realizacji: 17.12.2019 r.
 28. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Dionizosa 7C/5C odc. Modlińska - Leśnej Polanki oraz spięcie przewodu wodociągowego odc. działka 42/10 - działka 53/6 obręb 4-01-15 Dn 150 L 836,9 m; Termin realizacji: Etap I 30.09.2019 r.; Etap II 31.10.2020 r.
 29. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drogach dojazdowych do ul. Dionizosa 7C i 5C odc. Modlińska - Leśnej Polanki Dn 0,3/0,4 L 990 m; Termin realizacji: Etap I 30.09.2019 r.; Etap II 31.10.2020 r.
 30. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Pocztowej, Kosobudzkiej, Forsycji Dn 0,2 L 800,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 127,5 m; Termin realizacji: 17.12.2019 r.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 676 76 70
Faks: 22 676 60 90
Stronę odwiedziło osób:
470458
YouTube
Instagram