logo-inwestycje-bialoleka.png
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
grafika
Status inwestycji:
Źródło finansowania:
Fundusze z budżetu miejskiego
Inwestor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie
Miasto:
Warszawa

Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone):

 1. Faza V Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Buków - zad. I-III wraz z Inżynierem kontraktu. Planowany termin realizacji: 04.2021 r. Termin otwarcia ofert: 29.07.2019 r.  We wrześniu 2019 oferent najwyżej oceniony został wezwany do uzupełnienia dokumentów. W dniu 27.09.2019 r. zostało złożone odwołanie do KIO. 10.10.2019 KIO odrzuciło w całości odwołanie złożone 27.09.2019 przez jednego z oferentów. 11.10.2019 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 21.10.2019 do KIO wpłynęło odwołanie na wybór wykonawcy. Trwa oczekiwanie na ustalenie terminu posiedzenia KIO. Zadanie obejmuje:
  • Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu BUKÓW (zad. I) w ulicach:
   • Modlińska, odc. w terenie poza pasem drogowym na dz. ew. nr 8/28, 8/29, 8/30, 11/2, 13/5 19 z obrębu 4-01-04 DN 300 L ca 82 m (w tym odcinki sieci L ca 2,20 m)
   • Modlińska odc. na dz. ew. nr 3 z obrębu 4-01-04 i dz. ew. nr 161/3 z obrębu 4-01-26 DN 300 L ca 274,2 m (w tym odcinki sieci L ca 21,50 m);
   • Jędrzejowskiego odc. Modlińska – Łączna DN 300 L ca 320,70 m (w tym odcinki sieci L ca 62,90 m);
   • Łączna DN 200/300, L ca 759,10 m (w tym odcinki sieci L ca 144,40 m);
   • Landwarowska odc. Łączna – Łanowa DN 300 L ca 80,80 m (w tym odcinki sieci L ca 12,80 m);
   • Łanowa odc. Landwarowska – Przyrzecze DN 300 L ca 157,20 m (w tym odcinki sieci L ca 26,50 m).
  • Zadanie I.1.4 Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu BUKÓW (zad. II) w ulicach:
   • Modlińska odc. Jędrzejowskiego – Ciechanowska DN 200/250 L ca 567 m (w tym odcinki sieci L ca 83,50 m);
    Główna odc. Modlińska – Łączna DN 200/250 L ca 313,50 m (w tym odcinki sieci L ca 94 m);
    Gąsiorowska odc. Przyrzecze – do ostatniej posesji za ul. Jędrzejowskiego DN 200 L ca 854 m (w tym odcinki sieci L ca 227 m);
    Przyrzecze odc. Modlińska – Łączna DN 200 L ca 378 m (w tym odcinki sieci L ca 172 m);
  • Zadanie I.1.5 Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu BUKÓW (zad. III) w ulicach:
   • Sortowa odc. Łączna - Szawelska DN 200 L ca 179 m (w tym odcinki sieci L ca 33,50 m);
    Mielnicka odc. Łączna - Szawelska DN 200 L ca 194,50 m (w tym odcinki sieci L ca 22,5 m);
    Mławska odc. Landwarowska – Mielnicka DN 200 L ca 276 m (w tym odcinki sieci L 54 m);
    Landwarowska odc. Łanowa – Szawelska DN 200 L ca 133 m (w tym odcinki sieci L 32,5 m);
    Główna odc. odc. Łączna - Szawelska DN 200 L ca 197 m (w tym odcinki sieci L ca 21,5 m);
    Szawelska odc. Landwarowska – Sortowa DN 200 L ca 440 m (w tym odcinki sieci L ca 104,50 m);
    Przyrzecze odc. Łanowa – do dz. ew. 73/1 obr. 4-01-26, DN 200 L ca 62 m (w tym odcinki sieci L ca 6 m).
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 676 76 70
Faks: 22 676 60 90
Stronę odwiedziło osób:
472046
YouTube
Instagram