logo-inwestycje-bialoleka.png
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
grafika
Status inwestycji:
Źródło finansowania:
Fundusze z budżetu miejskiego
Inwestor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie
Miasto:
Warszawa

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych:

 1. Budowa przewodu wodociągowego ul. Aluzyjnej odc. M. Trąby - Kępa Tarchomińska, Kępa Tarchomińska odc. Aluzyjna - Kępa Tarchomińska 1, Gerberowej Dn 150/200 L ca 1500 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 100 na Dn 200 L ca 70 m w ul. Kępa Tarchomińska odc. Gerberowa - Kępa Tarchomińska 1;
 2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Ojca Aniceta odc. Ojca Aniceta 31 - Ojca Aniceta 41 Dn 100 L ca 180 m
 3. Budowa przewodu wodociągowego ul. Projektowanej KDD9 odc. Aluzyjna - Gladioli Dn 200 L ca 450 m;
 4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Siecznej odc. Sieczna 43 - Pszczółki Mai Dn 150 L ca 370 m;
 5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Małego Rycerza odc. wysokość działki 4/12 - HP 42145 (w ul. Małego Rycerza w rejonie ul. Ostródzkiej) Dn 100 L ca 400 m;
 6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kukuczki odc. Płochocińska - Kukuczki 19 Dn 100 L ca 270 m;
 7. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Płochocińskiej odc. istn. Wodociąg w ul. Płochocińskiej (HP 23542) do bloku mieszkaniowego przy Zakładach Młynarskich (Płochocińska 65) Dn 150 L ca 360 m;
 8. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Grzymalitów 19A Dn 100 L ca 80 m;
 9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Leśnej Polanki odc. istn. wodociąg - M. Ćwiklińskiej Dn 100 L ca 150 m;
 10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Dorodnej odc. Myśliborska - Dorodna 33 Dn 200 L ca 680 m;
 11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Ugorek i Pochyłej Dn 100 L ca 800 m;
 12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Projektowanej 11KL odc. Mańkowska 2 – Verdiego Dn 150 L ca 330 m;
 13. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Chudoby (nr ew. dz. 15 obr. 4-16-21; nr ew. dz. 38/7 obr. 4-16-22) Dn 100 L ca 1200 m;
 14. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Podkładowej 5 E (droga dojazdowa od ul. Fletniowej) Dn 100 L ca 200 m (4-04-07);
 15. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Odłogi, Łazy, Nowiny Dn 100 L ca 1120 m;
 16. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kobierzyckiej odc. Pułaskiego - ostatniego proj. przyłącze Dn 100 L ca 220 m;
 17. Budowa przewodu wodociągowego na osiedlu Choszczówka cz. Północna: Modlińska odc. Ciechanowska - Dębowa, Dębowa, Marmurowa, Świerkowa Dn 100/150 L 2261,5 m;
 18. Budowa przewodu wodociągowego na Osiedlu Białołęka Dworska w ulicach: Arkony, Guńki, Ambaras, Cytadeli, Dynamiczna, Dn 100/200 L ca 1740 m ZADANIE II;
 19. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Bobrowej Dn 100 L ca 210 m;
 20. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 237/241 (dz. nr ew. 149 obr. 4-16-12) Dn 100 L ca 270 m;
 21. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 147H/149J Dn 100 L ca 280 m;
 22. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 54E (działka 72/8 obr. 4-16-37) Dn 100 L ca 230 m;
 23. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Echa Leśne 27D (działka nr ew. 34/23 obręb 4-07-06) Dn 100 L ca 210 m;
 24. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Duninów Dn 100 L ca 320 m ;
 25. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kopijników odc. Białołęcka - Kopijników 13, Łabiszyńskiej odc. Kopijników - Artyleryjska Dn 100 L ca 240 m;
 26. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Kopijników 67H oraz 63/65 Dn 100 L ca 400 m;
 27. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Ruskowy Bród, a ul. Verdiego (działka nr ew. 16/5 i 16/6 obręb 4-16-13) Dn 100 L ca 280 m;
 28. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Zawiślańskiej odc. Deseniowa - Zielonych Traw, w ul. Zielonych Traw, w drodze dojazdowej do ul. Zielonych Traw, ul. Kwietniowej, w drodze dojazdowej do ul. Zawiślańskiej (działka nr ew. 67/12) Dn 100 L ca 1050 m ZADANIE I;
 29. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kuszników odc. Ojca Aniceta - ost. projekt. przył. po str. wschodniej Dn 100 L ca 170 m,
 30. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Czeremchowej 7N i 7G Dn 100 L ca 220 m;
 31. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Zbyszka z Bogdańca 11 Dn 100 L ca 220 m;
 32. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 150/200 na Dn 300 L 603,2 m w ul. Zdziarskiej odc. Ruskowy Bród - Zdziarska 86 oraz budowa magistrali wodociągowej w ul. Zdziarskiej odc. Zdziarska 86 - Olesin Dn 300 L 207 m
 33. Przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 200 na Dn 300 L ca 935 m w ul. Ostródzkiej odc. Ostródzka 105 - Ostródzka 61
 34. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Chudoby odc. Chudoby 22 - Berensona, Berensona odc. Chudoby - Oknicka, Oknickiej z Dn 100/150 na Dn 300 L ca 860 m;
 35. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Olesin odc. Mańkowska - Zdziarska Dn 300 L ca 1050 m;
 36. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Olesin odc. Mańkowska - Kobiałka z Dn 150 na Dn 300 m L ca 1300 m;
 37. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Chudoby odc. Wyszkowska - Kanał Markowski Dn 150 L ca 990 m;
 38. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Piasta Kołodzieja (dz. nr ew. 4/8 obręb 4-16-37) Dn 100 L ca 110 m;
 39. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 2A Dn 100 L ca 120 m;
 40. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Kąty Grodziskie 43D/41B Dn 100 L ca 85 m;
 41. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Annopol odc. Daniszewska - Toruńska z Dn 200/250 na Dn 250 L ca 1383 m;
 42. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Fletniowej odc. posesja 34 G - 34 Z Dn 100 L ca 100 m;
 43. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 207E (dz. 76/11 obr. 4-16-16) Dn 100 L ca 90 m;
 44. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Lemiesz odc. Zyndrama z Maszkowic - Smugowa, w drodze dojazdowej do ul. Lemiesz 4F, Smugowej, w drodze dojazdowej do ul. Smugowej 23K, 25D, 53A, Jeżowej Dn 100/150/200 L ca 2940 m;
 45. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Przykoszarowej odc. Przykoszarowa 23 - Szlachecka, Szlacheckiej odc. Przykoszarowa - Szlachecka 50, Mikołaja z Długolasu odc. Przykoszarowa - Mikołaja z Długolasu 10C, w drodze dojazdowej do ul. Białołęckiej 271 (działka 121 obręb 4-07-03) Dn 100/150 L ca 1035 m;
 46. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kroczewskiej odc. Zdziarska - Wyszkowska, Wyszkowskiej odc. Chudoby - Kroczewska, Kniei Dn 100 L ca 2000 m;
 47. Budowa przewodu wodociągowego w drogach dojazdowyh do ul. Białołęckiej 150J, 164C, 176/178, 170B odc. Białołęcka - Wielkiego Dębu, w drodze dojazdowej do ul. Wielkiego Dębu 7B, 15C, 12Codc. Wielkiego Dębu - Toporczyków, 15C Dn 100 L ca 1180 m;
 48. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. projektowanej KDD9 odc. Gladioli - Aluzyjna, Aluzyjnej odc. Projektowana KDD9 - zasięg grawitacyjny w kierunku ul. Trąby Dn 0,2/0,25/0,3 L ca 600 m oraz budowa przepompowni ścieków PG-4 (działka nr ew. 31/1 obręb 4-01-27) wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,18 L ca 1030 m odc. pompownia PG-4 – Trąby;
 49. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Siecznej odc. Sieczna 43 - Pszczółki Mai Dn 0,2 L ca 370 m;
 50. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Poetów na os. Winnica Dn 0,3/0,4/0,5 L ca 310 m;
 51. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej dz. nr ew. 66/2, 67/6, 65/8, 64/18 obr. 4-16-05 Dn 0,2 L ca 650 m;
 52. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej dz. nr ew. 173 obr. 4-16-05 Dn 0,2 L ca 150 m;
 53. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Polnego Wiatru Dn 0,2 L ca 600 m;
 54. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej dz. nr ew. 84/14, 86/2 obr. 4-16-05 Dn 0,2 L ca 600 m;
 55. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Aroniowej Dn 0,2 L ca 600 m;
 56. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Białołęckiej odc. Toruńska – Danusi;
 57. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Żubowieckiej i Hucznej Dn 0,3 L ca 600 m;
 58. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wałuszewskiej odc. istn. kanał - do wys. dz. nr 34/1 obr. 4-05-03 Dn 0,2 L ca 353,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L ca 105 m;
 59. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kąty Grodziskie odc. Wyszkowska - Berensona, Przyrodniczej, w drodze dojazdowej do Kąty Grodziskie 13/15, Berensona odc. Berensona 17D - Kąty Grodziskie, w drodze dojazdowej do ul. Berensona 17H Dn 0,2 L ca 2100 m oraz budowa przepompowni ścieków P3;
 60. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Konwaliowej, Delfina, Portowej, Familijnej, Piechockiej, Zabłockiej, Dorodnej odc. Klembowska - Myśliborska Dn 0,2/0,3 L ca 2500 m;
 61. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Osiedle, Anilinowej oraz w drodze dojazdowej do ul. Anilinowej Dn 0,3 L ca 650 m;
 62. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Leśnej Polanki odc. H. Ordonówny - M. Ćwiklińskiej Dn 0,3 L ca 190 m;
 63. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Płochocińskiej odc. Szamocin - Wilkowiecka Dn 0,3 L ca 350 m;
 64. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Fajnej, Mańkowskiej odc. projektowana 11KL - Mańkowska 18, Projektowanej 11KL odc. Mańkowska - Verdiego Dn 0,4/0,6 L ca 1000 m;
 65. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej dz. nr ew. 58/4 obr. 4-16-05 Dn 0,2 L ca 300 m;
 66. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Odłogi odc. Odłogi 28 - istniejący kanał Dn 0,2 L ca 35 m;
 67. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Guńki, Ambaras, Cytadeli, Ambaras, Dynamiczna, Arkony Dn 0,2 L ca 2125 m;
 68. Budowa drugiej nitki przewodów tłocznych Dn 315 L ca 1992 m w ul. Bohaterów, Majorki, Pionierów, Zegarynki, Ciupagi odc. przebudowana komora - włączenie przewodów tłocznych z Zakładu Karnego przy ul. Ciupagi oraz przebudowa komory połączeniowej ww. przewodów tłocznych z przewodami tłocznymi z pompowni Żerań w rejonie ul. Bohaterów i dostosowanie jej do celowych ilości ścieków odprowadzanych z terenu Białołęki;
 69. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ojca Aniceta, Wielkiego Dębu odc. Echa Leśne - Wielkiego Dębu 10, Echa Leśne, Juranda ze Spychowa odc. Echa Leśne - zasięg grawitacyjny w kierunku ul. Białołęckiej, Truskawkowej, Dzikiego Wina, Porzeczkowej, Śliwkowej, Owoców Leśnych Dn 0,2/0,3/0,4 L ca 3625 m oraz budowa przepompowni ścieków P8 Q=60 dm3/s przy ul. Śliwkowej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 0,25 L ca 640 m;
 70. Budowa kanalizacji ściekowej w ulicach: Cudna, Wspaniała, w drodze dojazdowej do ul. Kobiałka 58G Dn 0,2 L ca 2000 m;
 71. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Ekspresowej, Liczydło, Tarasowej, Duninów Dn 0,2 L ca 1120 m;
 72. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Lewandów odc. Głębocka - Internetowa Dn 0,2 L ca 380 m;
 73. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Topolowej odc. Pasłęcka - Ordonówny wraz z drogami dojazdowymi (dz. nr ew. 3/10, 3/15) Dn 0,3 L ca 200 m;
 74. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Brzezińskiej dz. nr ew. 44/30 obr. 4-17-01 Dn 0,2 L ca 500 m;
 75. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wielkiego Dębu odc. Białołęcka - zasięg grawitacyjny, w drodze dojazdowej do ul. Białołęckiej (22/1; 4-07-12) zasięg grawitacyjny, Kopijników odc. Łabiszyńska - istn. kanał Dn 0,2 L ca 500 m;
 76. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Kopijników 67H oraz 63/65 Dn 0,2 L ca 400 m;
 77. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Orneckiej odc. Wałuszewska - max zasięg grawitacyjny w kierunku południowym Dn 0,3 L ca 200 m;
 78. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej do ul. Odkrytej 78C, Grzymalitów, w drodze dojazdowej do ul. Grzymalitów 19A Dn 0,3/0,5/0,6 m L ca 625 m;
 79. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zielonych Traw, w drodze dojazdowej do ul. Zielonych Traw, Kwietniowej, w drodze dojazdowej do ul. Zawiślańskiej (działka nr ew. 67/12) Dn 0,2 L ca 600 m oraz budowa pompowni P1 Q=6,7 l/s wraz z przewodami tłocznymi L ca 20 m;
 80. Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu Dąbrówka Grzybowska w ulicach: Lemiesz odc. Smugowa - Poli Negri, w drodze dojazdowej do ul. Lemiesz 4F, Celtów, Wikingów, Kaweckiej, Zyndrama z Maszkowic odc. Czołowa - Waligóry, w drogach dojazdowych do ul. Zyndrama z Maszkowic 11B, 17B, 19D, Zakręconej, Waligóry odc. Morwowa - Borecka, w drodze dojazdowej do ul. Waligóry 3F Dn 0,2/0,3L ca 4815 m oraz budowa przepompowni ścieków PI-4 Q-36,47 dm3/s wraz z przewodami tłocznymi ZADANIE I;
 81. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Berensona odc. Głębocka - Oknicka, w ul. Chudoby odc. Berensona - Kanał Markowski Dn 0,3/0,4 L ca 1200 m;
 82. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Anilinowej (działka nr ew. 18/8 obręb 4-01-04) Dn 100 L ca 60 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Anilinowej i w drodze dojazdowej do ul. Anilinowej 1C z Dn 80 na Dn 100 L ca 160 m;
 83. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Projektowanej 15D, w projektowanym przedłużeniu ul. Kaliny i ul. Szafirków Dn 100 L ca 300 m;
 84. Budowa kanalizacji ściekowej w projektowanym przedłużeniu ul. Kaliny i ul. Szafirków Dn 0,2 L ca 100 m;
 85. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Głębockiej (dz. nr ew. 80 obręb 4-16-36) Dn 0,2 L ca 260 m;
 86. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Berensona 32/32G Dn 0,2 L ca 200 m;
 87. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 2A Dn 0,4 L ca 120 m;
 88. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Gryfitów odc. Ojca Aniceta - Gryfitów 7H, Toporczyków odc. Ojca Aniceta - Toporczyków 16A, Kopijników odc. Ojca Aniceta - w stronę rowu, Kuszników, w drodze dojazdowej do ul. Ojca Aniceta 12C; 33G; działka nr ew. 8/13, Dn 0,2 L ca 1700 m;
 89. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 207A odc. Ostródzka - Ostródzka 207A, Małego Rycerza odc. Ostródzka - Małego Rycerza 47, w drodze dojazdowej do ul. Ostródzkiej 195F/195E, 199N, Małych Dębów odc. Ostródzka - dz. ew. nr 29/14, Brzeziny odc. Ostródzka - dz. ew. nr 29/19 Dn 0,2 L ca 660 m.
 90. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kartograficznej odc. Głębocka - Kartograficzna 88 Dn 0,3/0,25/0,2 L ca 900 m;
 91. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. 15 Sierpnia odc. Srebrnogórska - Podróżnicza, Pułaskiego odc. Pułaskiego 37 - Szałwiowa Dn 0,3/0,2 m L ca 285 m;
 92. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zdziarskiej odc. Ostródzka - w kierunku ul. Białołęckiej, w ul. Ostródzkiej odc. Zdziarska - Wierzbiny Dn 0,4/0,25 m L ca 1145 m oraz budowa przepompowni ścieków P10 przy ul. Zdziarskiej wraz z przewodami tłocznymi 2 x Dn 150 L ca 1177 m w ul. Zdziarskiej od ul. Ostródzkiej w stronę ul. Białołęckiej;
 93. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Danusi odc. Szlachecka - Białołęcka, Mikołaja z Długolasu, w drodze dojazdowej do ul. Przykoszarowej 23D, Szlacheckiej odc. Przykoszarowej - Sygnetowa, w drodze dojazdowej do ul. Szlacheckiej 52D, w drodze dojazdowej do ul. Białołęckiej 255A i 269A (działka 121 obręb 4-07-03), Pawła Włodkowica Dn 0,2/0,3 L ca 2400 m;
 94. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Leśny Potok odc. Kobiałka - zasięg grawitacyjny, w drodze dojazdowej do ul. Kobiałka 49/51 Dn 0,2 L ca 640 m;
 95. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Białołęckiej odc. Ketlinga - Białołęcka 272, Dobka z Oleśnicy, Warzelniczej odc. Białołęcka - kanał Bródnowski, Brzeziny odc. Białołęcka - Brzeziny 8 Dn 0,2/0,3 L ca 2100 m oraz budowa przepompowni ścieków P3.
 96. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Maćka z Bogdańca Dn 0,2 L ca 511 m, Współczesnej Dn 0,2 L ca 232 m
 97. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zegarynki odc Pionierów - Żyrardowska Dn 0,2 L ca 270 m
 98. Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. Echa Leśne, w drogach dojazdowych do ul. Wielkiego Dębu, w drodze dojazdowej do ul. Wielkiego Dębu (w  projektowanej ulicy 2KD-L), w drogach dojazdowych do ul. Białołęckiej, Zbyszka z Bogdańca, Pośredniej i drogach dojazdowych do ul. Zbyszka z Bogdańca.
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 676 76 70
Faks: 22 676 60 90
Stronę odwiedziło osób:
472087
YouTube
Instagram